Welcome to Metadham

ชุมชนธรรมะเสมือนจริง

Meditation Photos

Guiness World Record ในหัวข้อ "ศูนย์รวมภาพนั่งสมาธิที่มีจำนวนภาพมากที่สุดในโลก" เป้าหมาย 1,000,000 ภาพนั่งสมาธิ


ดูเพิ่มเติม

มุทิตาหลวงพ่อทัตตชีโว

21 ธันวาคม 2564

โลกนฤมิตออนไลน์ ที่แสดงเรื่องราวของหลวงพ่อทัตตชีโว
โดยรวบรวมเนื้อหา และเรื่องราวอันน่าประทับใจ...

มุทิตาพระเถระ พระมหาเถระ

20 พฤศจิกายน 2565

โลกนฤมิตออนไลน์ ในการแสดงมุทิตาจิตต่อพระภิกษุผู้มีพรรษากาล ๔๐ ๓๐ ๒๐ และ ๑๐ พรรษา สู่ยุคปัจจุบัน

ผู้นำแสงสว่างออนไลน์

2 กรกฎาคม 2566

โลกนฤมิตออนไลน์ จัดแสดงหอเกียรติยศ เพื่อเชิดชูเกียรติ
แด่ผู้สร้างสื่อสีขาว..